Anmäl dig här!

6 oktober 18:00

Innehåll

Utbildningen redogör för Susan Wheelans världsledande fasteori som visar vilka faser grupper/team måste genomgå för att bli produktiva och högpresterande. Wheelans forskning visar tydligt att majoriteten av samhällets olika arbetsgrupper, team, ledningsgrupper, styrelser m.fl. befinner sig i modellens två första faser vilket innebär ett mer relationellt fokus i gruppen och därmed lågt fokus på arbetet och produktiviteten. 

Med kunskap om modellen och vad som krävs av dig som ledare kan du navigera din grupp genom faserna och skapa ett produktivt team med goda resultat som följd.  Forskningen visar tydligt att team som befinner sig i modellens två senare faser tjänar mer pengar till sina uppdragsgivare, höjer resultaten i skolan, har lägre korta sjukskrivningstal och upplever högre arbetstillfredsställelse som några exempel.  

Teorierna är helt överförbara till fotbollen och grundläggande kunskaper i teorin används som kursinnehåll i Svenska fotbollförbundets högre tränarutbildningar som UEFA-Advanced och UEFA-Pro. Utbildningen vänder sig till alla som har en ledningsfunktion i sitt arbete såsom chefer, lärare m.fl.  eller tränare för seniorer/alternativt de äldsta ungdomslagen oavsett lagidrott.

Urval av innehållet i steg 1:

 • Kort historik om grupp och systemteorier
 • Ledar/följarperspektiv utifrån dagens samhälle och generation
 • Vad är en grupp/ett team?
 • Gruppers storlek och dess påverkan på utvecklingen
 • Kommunikationens vikt för grupputveckling
 • Wheelans fasteori - Vad kännetecknar varje fas  i grupputvecklingen

Utbildningen kommer vara ca 90 minuter lång med en kort paus i mitten. 

Urval av innehållet i steg 2:

 • Gynsamma ledarbeteenden i de olika faserna
 • Beteenden att se upp med hos personal och spelare. Hur skapar man dåligt gruppklimat?
 • Normer, värderingar, kultur
 • Vad forskningen säger om vad som faktiskt fungerar vid teamutveckling  
 • Olika metoder i teamutvecklande åtgärder som målsättningsarbete, debrief m.m.
 • Feedback

Utbildningen kommer vara ca 90 minuter lång med en kort paus i mitten. 

VÄLKOMMEN!

Datum och Tid

Steg 1: tisdag 6 oktober klockan 18:00 - 19:30

Steg 2: tisdag 13 oktober klockan 18:00 - 19:30

Plats

Online via videoverktyget Zoom. Länk till föreläsningen samt instruktioner mailas ut samma dag som utbildningen äger rum.

Pris

Steg 1: 249 kr
Paketpris (Steg 1 & 2): 449 kr

Kursansvarig

Supercenter Soccer & Robert Grandén 

Program

18:00   Inledning

18:10   Teori

18.50   Paus

19:00   Teori

19:30   Slut

Frågor?

Frågor kring utbildningen kontakta - Robert Grandén
robert@supercoachapp.com, 070-87 66 441

Anmäl dig här!

Speaker

Organisatörer

Supercenter Soccer
hello@supercentersoccer.com

I Supercenter kan du spela fotboll på konstgräs på små ytor med glasväggar runt om. Vi blandar fotboll, roliga upplevelser och tekniska produkter i konceptet, som vänder sig till en bred målgrupp. I Supercenter ryms det fotbollsskola för barn, fotbollsfritids, öppna tider för ungdomar, cuper, camper, gruppträning med våra utbildade instruktörer, individuell träning, tester för lag och individer, barnkalas, gåfotboll för seniorer, samt möjlighet för klubblag eller kompisgäng att boka plantid. Vi har koncept för alla åldrar och ambitionsnivåer. För oss är inkludering en viktig värdering. Alla är välkomna till Supercenter oavsett nivå, kön, etnicitet eller läggning.